Rólunk

>>> Átfogó éves program a 2005/2006 évre <<<

   
 

Történetünk:
           A  háború után felmerült egy, a cserkészethez hasonló, sőt majdnem azonos mozgalom indításának kérdése. 1952-ben megalakult a Jugoszláv Felderítő Szövetség. Rövid időn belül megalakultak a helyi felderítőcsapatok.
           A
felderítő szervezet megalakulását hónapokig tartó tervezgetés előzte meg. A kedves Olvasók közül talán még sokan emlékeznek a nagyutcán levő Beer-patikára. A kezdeményező bizottság itt tartotta üléseit.
           1953. Június 28-án, vasárnap délelőtt 9 órakor a Tulipán óvodában a mai felderítő otthonban megtartottuk az alakuló közgyűlést.
  
 

  
             A csapat kezdettől fogva kötődött a vízi tevékenységhez. 1957-ben egy vajdasági különítménnyel megjárta a Dunát Regensburgtól Újvidékig.
            Nyugodtan elmondhatjuk, sok felé ismerik a kanizsai piros túrakenukat, a kék egyenru- hával.
            A Vizitelephez sokunknak sok sok szép emléke fűződik. 1957-ben kezdődött el a kiépítése és a mai napig is tart. Nagyon sok kéz vette ki részét a munkából, néha a lelkesedésünk tetőzött, néha a Tisza, és újra kellett mindent kezdeni, de végül is kialakult egy hely, ami jelent valamit a vízi életben nem csak Kanizsán hanem szélesebben is. Ma az európai cserkésztáborok listáján jegyzik.
  


A Csapatról készült képek megtekinthetők a "Galéria" szekcióban

EW Design