O nama

        Duh skautskog pokreta se u Kanjiži pojavio dvadesetih godina dvadesetog veka kada su formirane prve izviđacke jedinice na ovom prostoru. Među prvima posle Drugog svetskog rata, 1953. godine, u Kanjiži je osnovan odred "Kiš Ferenc", koji je kasnije promenio ime u "Moša Pijade", a od 1995. godine nosi naziv po matičnom gradu - "Kanjiža".
Od objekata, odred u svom vlasništvu ima "Porecanski centar" na obali Tise koji može ugostiti 100 posetilaca i poseduje svu neophodnu infrastrukturu, i izviđacki dom površine 200 kvadratnih metara, u centru Kanjiže, koji služi za redovan rad odreda i zimska okupljanja.

  
            

        Odred u svom sastavu ima četiri čete, od kojih jedna funkcioniše u susednom selu Martonoš. Odred ima i klub brdjana i četu poletaraca i pčelica. Sve ukupno, odred trenutno ima oko 170 clanova.
        Od 1957. godine, kada je izrađen prvi kanu (od drveta, od ambalaže za pomorandže), odred se determinisao kao porecanski. Clanovi odreda su učestvovali u preko dvadeset ozbiljnih plovidbi (prva je bila 1958. godine: Kanjiza-Đerdap, pre izgradnje hidrocentrale; bilo je i dosta međunarodnih plovidbi). Vremenom su plastični kanui zamenili drvene i OI "Kanjiza" danas raspolaže opremom za plovidbu koja je dovoljna za trideset ljudi.


  

EW Design